8.8. Słownik Minecraft Pi

API
interfejs programistyczny aplikacji (ang. Application Programming Interface) – zestaw struktur danych, klas obiektów i metod umożliwiających komunikację z aplikacją, biblioteką lub systemem.

Licencja Creative Commons Materiały Python 101 udostępniane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa.

Utworzony:2017-06-19 o 06:04 w Sphinx 1.4.5
Autorzy:Patrz plik “Autorzy”