6. Aplikacje okienkowe Qt5

PyQt to zbiór bibliotek Pythona tworzonych przez Riverbank Computing umożliwiających szybkie projektowanie interfejsów aplikacji okienkowych opartych o międzyplatformowy framework Qt (zob. również oficjalną stronę Qt Company) dostępny w wersji Open Source na licencji GNU LGPL . Działa na wielu platformach i systemach operacyjnych.

Najnowszą stabilną wersją jest Qt 5, można programować z jej pomocą zarówno przy użyciu Pythona 2, jak i 3. Nasze scenariusze przygotowane zostały z wykorzystaniem Pythona 2 i bilioteki PyQt5.

Informacja

Aplikacje okienkowe w Pythonie można tworzyć z wykorzystaniem innych rozwiązań, takich jak:


Licencja Creative Commons Materiały Python 101 udostępniane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa.

Utworzony:2017-06-19 o 06:04 w Sphinx 1.4.5
Autorzy:Patrz plik “Autorzy”