6.1. Instalacja

6.1.1. PyQt5 + Python2

W systemach Linux opartych na Debianie ((X)Ubuntu, Linux Mint itp.) lub na Arch Linuksie (Manjaro itp.):

~$ sudo apt-get install python-pyqt5
~# pacman -S python2-pyqt5

Ponieważ Riverbank nie udostępnia pakietów binarnych PyQt5 dla Pythona 2 pod systemem Windows, ze strony Python Releases for Windows pobieramy instalator Pythona 3 w 32- lub 64-bitowej wersji i instalujemy. Następnie postępujemy wg instrukcji ze strony PyQt5 Download. Gdybyśmy jednak chcieli skorzystać z połączenia Python2 + PyQt5, postępujemy wg instrukcji ze strony PyQt5 for Windows via PyPI.

6.1.2. PyQt5 + Python3

Przykłady w scenariuszach napisane są dla PyQt5+Pythona2, ale bez żadnych zmian działają również w środowisku PyQt5+Python3. Kod można opcjonalnie dostosować do Pythona 3:

  • w pierwszej linii zmienić python na python3;
  • wywołanie super(nazwa_klasy, self).__init__(parent) uprościć na super().__init__(parent);
  • na początku każdego pliku źródłowego usunąć import from __future__ import unicode_literals.

6.1.3. PyQt4 + Python2

Wszystkie przykłady aplikacji z naszych scenariuszy można także kodować i uruchamiać za pomocą starszych bibliotek Qt4, PyQt4 i Pythona 2. Zmiany w kodzie są niewielkie i dotyczą napisów, obiektów QVariant oraz importów. Tak więc:

  • w importach PyQt5.QtWidgets zamieniamy na PyQt4.QtGui;
  • na początku każdego pliku źródłowego dodajemy import from __future__ import unicode_literals – dzięki temu napisów zawierających polskie znaki nie musimy poprzedzać symbolem u;
  • wartości zwracane przez obiekty Qt4 jako typ QVariant konwertujemy w razie potrzeby na odpowiednie typy. Napisy uzyskujemy za pomocą funkcji str() lub metody toString() obiektu QVariant. Wartość logiczną otrzymamy wywołując metodę toBool() obiektu QVariant.

Dokładne informacje nt. różnic pomiędzy kolejnymi wersjami bibblioteki PyQt dostępne są na stronie Differences Between PyQt4 and PyQt5.


Licencja Creative Commons Materiały Python 101 udostępniane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa.

Utworzony:2017-06-19 o 06:04 w Sphinx 1.4.5
Autorzy:Patrz plik “Autorzy”