Przygotowanie katalogu projektu

Poszczególne zadania zakładają wykorzystanie wspólnego katalogu projektu python101 znajdującego się w katalogu domowym użytkownika.

Pobieranie materiałów

Materiały szkoleniowe zostały umieszczone w repozytorium Git w serwisie GitHub dzięki temu każdy może w łatwy sposób pobrać, zmieniać, a także zsynchronizować swoją lokalną kopię.

W katalogu domowym użytkownika uruchamiamy komendę:

~$ git clone --recursive https://github.com/koduj-z-klasa/python101.git

W efekcie otrzymamy katalog python101 z kodami źródłowymi materiałów.

Znak zachęty i miejsce uruchomienia

Przykłady zawierające znak zachęty $ oznaczają komendy do wykonania w terminalu systemu operacyjnego (w Linux uruchom przez Win+T).

Oprócz znaku zachęty $ przykłady mogą zawierać informację o lokalizacji w jakiej należy wykonać komendę. Np. ~/python101$ oznacza że komendę wykonujemy w folderze python101 w katalogu domowym użytkownika, czyli /home/sru/python101 w środowisku linux (dla windows nie mamy domyśnej lokalizacji).

Komendy należy kopiować i wklejać bez znaku zachęty $ i poprzedzającego tekstu. Komendy można wklejać do terminala w systemie linux środkowym klawiszem myszki.

Korzystanie z kodu źródłowego

W materiałach będą pojawiać się przykłady kodu źródłowego jak ten poniżej. Te przykłady pokazują jak nasz kod może się rozwijać.

By wspierać uczenie się na błędach i zwracanie uwagi na niuanse składni języka programowania, warto by część przykładów uczestnicy próbowali odtworzyć samodzielnie.

Jednak dla większego tempa i w przypadku jasnych przykładów warto je zwyczajnie kopiować, omawiać ich działanie i ewentualnie modyfikować w ramach eksperymentów.

Niektóre przykłady starają się zachować numerację linii zgodną z oczekiwanym rezultatem. Przykładowo kod poniżej powinien zostać wklejony w linii 51 omawianego pliku.

Kod nr
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
def run(self):
  """
  Główna pętla programu
  """
  while not self.handle_events():
    self.ball.move(self.board)
    self.board.draw(
      self.ball,
    )
    self.fps_clock.tick(30)

Podczas przepisywania kodu można pominąć kawałki dokumentujące kod, to znaczy tzw. komentarze. Komentarzem są teksty zaczynające się od znaku # oraz teksty zamknięte pomiędzy potrójnymi cudzysłowami """.

Synchronizacja kodu

Informacja

Poniższe instrukcje nie są wymagane w ramach przygotowania, ale warto się z nimi zapoznać w przypadku gdybyśmy chcieli skorzystać z możliwości pozbycia się lokalnych zmian wprowadzonych podczas ćwiczeń i przywrócenia stanu do punktu wyjścia.

Materiały zostały podzielone w repozytorium na części, które w kolejnych krokach są rozbudowywane. Dzięki temu na początku szkolenia mamy niewielki zbiór plików, natomiast w kolejnych krokach szkolenia możemy aktualizować wersję roboczą o nowe treści.

Uczestnicy mogą spokojnie edytować i zmieniać materiały bez obaw o późniejsze różnice względem reszty grupy.

Zmiany możemy szybko wyczyścić i powrócić do stanu z początku ćwiczenia:

$ git reset --hard

Możemy także skakać pomiędzy punktami kontrolnymi np. skoczyć do następnego lub skoczyć do następnego punktu kontrolnego i zsynchronizować kody źródłowe grupy bez zachowania zmian poszczególnych uczestników:

$ git checkout -f pong/z1

Jeśli uczestnicy chcą wcześniej zachować swoje modyfikacje, mogą je zapisać w swoim lokalnym repozytorium (wykonują tzw. commit).


Licencja Creative Commons Materiały Python 101 udostępniane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa.

Utworzony:2017-06-19 o 06:04 w Sphinx 1.4.5
Autorzy:Patrz plik “Autorzy”