7. Aplikacje internetowe

Python znakomicie nadaje się do tworzenia aplikacji internetowych dzięki takim rozszerzeniom jak micro-framework Flask czy bardziej rozbudowany framework Django. Obydwa rozwiązania upraszczają projektowanie oferując gotowe rozwiązania wielu pracochłonnych mechanizmów wymaganych w serwisach internetowych. Co więcej, w obydwu przypadkach, dostajemy do dyspozycji gotowe środowisko testowe, czyli deweloperski serwer WWW, nie musimy instalować żadnych dodatkowych narzędzi typu LAMP (WAMP).

Zobacz, jak zainstalować wymagane biblioteki w systemie Linux lub Windows.

Informacja

Poniższe projekty uporządkowano pod względem złożoności, najlepiej realizować je według zaproponowanej kolejności. Na początku pokazujemy we Flasku (Quiz) mechanizm obsługi żądań klient – serwer typu GET i POST oraz wykorzystanie widoków i szablonów. Później dodajemy obsługę bazy danych za pomocą SQL-a (ToDo) i bazy SQLite oraz wprowadzamy do obsługi baz danych z wykorzystaniem systemów ORM Peewee i SQLAlchemy (Quiz ORM), na końcu zbieramy wszystko w scenariuszu omawiającym rozbudowany, co nie znaczy trudny, system Django wykorzystujący wszystkie powyższe mechanizmy.

7.9. Materiały

  1. Python
  2. Flask
  3. Django
  4. SQLite
  5. Peewee
  6. SQLAlchemy

Licencja Creative Commons Materiały Python 101 udostępniane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa.

Utworzony:2017-06-19 o 06:04 w Sphinx 1.4.5
Autorzy:Patrz plik “Autorzy”