IDE – edytory kodu

Skrypty Pythona można zapisywać w dowolnym edytorze tekstu, ale oczywiście wygodniej jest używać programów, które potrafią przynajmniej odpowiednio podświetlać kod.

Geany

../_images/geany_win.jpg

Geany to proste i lekkie środowisko IDE dostępne na licencji GNU General Public Licence. Geany oferuje kolorowanie składni, wsparcie standardów kodowania, dopełnianie poleceń, automatyczne zamykanie tagów, auto-wcięcia, pracę w kartach itd. Ma wbudowany podręczny notatnik oraz kompilowanie, budowanie i uruchamianie tworzonego kodu.

W Linuksie

W systemach linuksowych korzystamy z dedykowanych menedżerów, np. w Xubuntu (i innych debianopochodnych) wystarczy wpisać w terminalu:

~$ sudo apt-get install geany geany-plugins

W Windows

W MS Windows ściągamy i instalujemy pełną wersję binarną Geany przeznaczoną dla tych systemów. Pełna oznacza tutaj, ze zawiera biblioteki GTK wykorzystywane przez program. Podczas standardowej instalacji można zmienić katalog docelowy, np. na C:\Geany.

Konfiguracja

Zanim rozpoczniemy pracę w edytorze, warto dostosować kilka ustawień.

W menu Narzędzia/Menedżer wtyczek zaznaczamy pozycję “Addons” (dostępna po zainstalowaniu wtyczek), a następnie “Przeglądarka plików”. Zanim wyjdziemy z okna naciskamy przycisk “Preferencje” i na zakładce “Przeglądarka plików” zaznaczamy opcję “Podążanie za ścieżką do bieżącego pliku”. Dzięki temu w panelu bocznym w zakładce “Pliki” zobaczymy listę katalogów i plików, które łatwo możemy otwierać.

W menu Edycja/Preferencje CTRL+ALT+P w zakładce Edytor/Wcięcia jako “Typ” wcięć wybieramy opcję “spacje”.

Jeżeli pracujemy ze skryptem Pythona, uruchomimy go naciskając klawisz F5 (lub Zbuduj/Wykonaj). Wcięcia wstawiają się automatycznie lub poprzez naciśnięcie klawisza TAB. Jeżeli chcielibyśmy wciąć od razu cały blok kodu, zaznaczamy go i również używamy TAB lub CTRL+I, zmniejszenie wcięcia uzyskamy naciskając CTRL+U.

PyCharm

../_images/pyCharm4.jpg

PyCharm to profesjonalne, komercyjne środowisko programistyczne dostępne za darmo do celów szkoleniowych. Interfejs nie został na razie spolszczony.

To IDE doskonale wspiera proces uczenia się. Udostępnia nawigację po kodzie, podpowiedzi, wykrywa błędy i ma wbudowanych wiele innych udogodnień.

Zarówno w systemach Linux, jak i MS Windows pobieramy ostatnią wersję Professional Edition ze strony producenta.

W Linuksie

Wersja linuksowa to archiwum, które trzeba rozpakować. W terminalu wydajemy polecenia:

~$ sudo tar xzf pycharm-professional-2016.3.2.tar.gz -C /opt
~$ sudo ln -s /opt/pycharm-2016.3.2/bin/pycharm.sh /usr/bin/pycharm

Program zostanie rozpakowany do katalogu /opt/pycharm-wersja, przy czym “wersja” to ciąg typu 2016.3.2 odczytany z nazwy archiwum. Drugie polecenie utworzy skrót pozwalający uruchamiać edytor za pomocą polecenia pycharm w terminalu.

Informacja

PyCharm wykorzystuje środowisko Java, które dostarczane jest razem z nim w wersji 64-bitowej. Jeżeli czcionki w programie są nieczytelne, można w pliku ~/.bashrc (Debian i pochodne) lub ~/.bash_profile (Arch Linux i pochodne) dodać poniższą linię:

export _JAVA_OPTIONS='-Dawt.useSystemAAFontSettings=on -Dswing.defaultlaf=com.sun.java.swing.plaf.gtk.GTKLookAndFeel'

W Windows

Zainstaluj pobrany plik.

Bezpłatna licencja

Każdy nauczyciel może wystąpić o klucz licencyjny przy pomocy formularza dostępnego na stronie producenta.

Polski słownik

W programie możemy włączyć sprawdzanie polskiej pisowni. Pobieramy archiwum polish-dic.tgz, następnie wydajemy polecenie w terminalu:

~$ sudo tar xzf polish-dic.tgz -C /

– które wypakuje słownik polish.dic do katalogu /usr/share/dictionaries-common/. Na koniec w ustawieniach programu (Ctrl+Alt+S) wyszukujemy Spelling, klikamy zakładkę Dictionaries i znak + przy Custom Dictionaries Folder i wskazujemy katalog /usr/share/dictionaries-common/.

Wskazówka

W Linuksie plik polish.dic można wygenerować poleceniem: aspell --lang pl dump master | aspell --lang pl expand | tr ' ' '\n' > polish.dic

Sublime Text 3

../_images/st3.jpg

Profesjonalny edytor dla programistów, dzięki systemowi dodatków można go skonfigurować jako środowisko IDE do programowania w dowolnym języku. Zaletą jest również szybkość działania i małe użycie zasobów systemowych.

Unikalne cechy:

 • Wygodne otwieranie plików: CTRL+P
 • Wielokrotna selekcja i edycja: po zaznaczeniu zmiennej CTRL+D, CTRL+D... itd.
 • Lista wszystkich poleceń z menu: CTRL+SHIFT+P
 • Równoczesna edycja kilku plików: View/Layout

W Linuksie

W Debianie i systemach na nim opartych ((X)Ubuntu, Linux Mint), wchodzimy na stronę Sublime Text 3, pobieramy wersję Ubuntu 64 bit lub Ubuntu 32 bit i dwa razy klikamy zapisany plik:

../_images/gdebi.jpg

– albo instalujemy wydając polecenie w terminalu w katalogu z pobranym pakietem, np.:

~$ sudo dpkg -i sublime-text_build-3126_amd64.deb

W Arch Linux i systemach na nim opartych (Manjaro, Antergos), edytor instalujemy z repozytorium AUR przy użyciu pomocniczego narzędzia pacaur lub yaourt, np.:

~$ pacaur -S sublime-text-dev

Następnie pobieramy archiwum zip i wypakowujemy do katalogu ~/.config za pomocą menedżera archiwów albo polecenia w terminalu:

~$ unzip st3.zip -d ~/.config

Wskazówka

Katalog ~/.config to ukryty katalog w katalogu domowym użytkownika. W menedżerze plików możemy włączyć wyświetlanie katalogów ukrytych skrótem CTRL+H.

W Windows

Po wejściu na stronę Sublime Text 3 pobieramy archiwum dla wersji 32- lub 64-bitowej. Instalujemy standardowo dwukrotnie klikając pobrany plik.

Następnie pobieramy archiwum zip, wypakowujemy do katalogu C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\Dane aplikacji i zmieniamy nazwę folderu sublime-text-3 na Sublime Text 3.

Przygotowane ustawienia zawierają m.in.:

 • Package Control – menedżer pakietów dla ST3. Po zainstalowaniu skrót CTRL+SHIFT+P wywołuje listę, w które wpisujemy “install” i wybieramy Package Control: Install Package, teraz możemy wskazać pakiet do zainstalowania.
 • Globalne ustawienia edytora zdefiniowane w Preferences >Settings – User.
 • Ustawienia dla wybranego języka programowania dostępne są po wybraniu Preferences > Settings – More > Syntax Specific – User, plik należy zapisać pod nazwą LANGUAGE.sublime-settings, np. Python.sublime-settings w podkatalogu Packages/User.
 • Anaconda – podstawowy dodatek do programowania w Pythonie (autouzupełniania, sprawdzanie składni, podgląd dokumentacji itp.), dostępny w menu podręcznym podczas edycji plików ”.py”.
 • Emmet – oferuje skróty ułatwiające tworzenie dokumentów HTML i CSS.
 • SublimeREPL – pozwala uruchamiać kod Pythona w edytorze za pomocą skrótu CTRL+SHIFT+R lub CTRL+B.
 • Color Picker – dodaje próbnik kolorów wywoływany skrótem CTRL+SHIFT+C.
 • GitSavvy – obsługa git-a i GitHub-a dostępna po wciśnięciu CTRL+SHIFT+P i wpisaniu “git”.
 • Restructured Text Improved – podświetlanie składni dokumentów RST.
 • Restructured Text (RST) Snippets – skróty formatujące dokumenty RST.

Wskazówka

Samodzielna instalacja powyższych dodatków po zainstalowaniu Package Control jest prosta. Z kolei dostosowanie ustawień wymaga zapoznania się z dokumentacją ST3 i dodatków, aby wiedzieć, co i w jaki sposób chcemy zmieniać.


Licencja Creative Commons Materiały Python 101 udostępniane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa.

Utworzony:2020-04-01 o 19:13 w Sphinx 1.5.3
Autorzy:Patrz plik “Autorzy”