Interpreter Pythona

Python to język interpretowany. Kod źródłowy Pythona zapisujemy w plikach tekstowych z rozszerzeniem .py.

Uruchamianie programów

Programy Pythona uruchamiamy w terminalu przy użyciu interpretera:

~$ python3 nazwa_skryptu.py

– lub z poziomu edytora kodu, który oferuje taką możliwość.

Interaktywna konsola

Tryb interaktywny interpretera Pythona jest podstawowym narzędziem nauki i testowania kodu. Uruchamiamy go, wydając w terminalu używanego systemu polecenie:

~$ python3

Zalecamy korzystanie z powłok rozszerzonych, oferujących podpowiedzi, dopełnianie i formatowanie kodu itp. ułatwienia. W terminalu rozszerzoną powłokę uruchamiany poleceniem:

~$ ipython3

Najwięcej możliwości oferuje wersja graficzna qtconsole (oparta na bibliotece Qt). Pozwala m.in. na wygodne wklejanie kodu i osadzanie obiektów matplotlib. Uruchomimy ją poleceniem w terminalu:

~$ jupyter-qtconsole
lub
~$ ipython3 qtconsole

– lub z menu start naszego systemu.

Po uruchomieniu interpreter wyświetli swoją wersję, opcjonalnie wersję kompilatora C++, informację o sposobie uzyskania pomocy (polecenie help), na końcu zaś znak zachęty >>> lub In[1]. Jeżeli będziemy testować instrukcje złożone, np. warunkowe lub pętle, w interpreterze zobaczymy znaki ... oznaczające, że wprowadzany kod wymaga wcięć.

Wskazówka

Python występuje w wersji 2.x i 3.x, które w systemach Linux są zazwyczaj preinstalowane. Domyślna wersja w danej dystrybucji uruchamiana jest poleceniem python. Można precyzyjnie wybrać wersję interpretera za pomocą poleceń: python2 lub python3.

Kodowanie

Ze względów praktycznych warto korzystać z programów ułatwiających pisanie kodu (obsługa wcięć, podświetlenia itd.), tzw. IDE, czyli Integrated Development Environment. Zobacz IDE – edytory kodu

Wskazówka

Do terminala skopiowane polecenia wklejamy bez znaku zachęty $ i poprzedzającego tekstu za pomocą środkowego klawisza myszki lub skrótów CTRL+SHIFT+V, CTRL+SHIFT+Insert.


Licencja Creative Commons Materiały Python 101 udostępniane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa.

Utworzony:2020-04-01 o 19:13 w Sphinx 1.5.3
Autorzy:Patrz plik “Autorzy”