3. Linux Live USB – opcje

3.1. System na kluczu USB

Jeżeli dysponujemy startowym nośnikiem (np. CD/DVD) z systemem Linux Mint, Xubuntu czy FREE_DESKTOP możemy uruchomić normalną instalację, podpiąć nośnik USB, założyć na nim (w trakcie instalacji) partycję Ext4 i wskazać ją jako miejsce instalacji systemu. Trzeba również zainstalować menedżer startowy GRUB w MBR takiego napędu.

Wskazówka

Załóżmy, że uruchamiamy Xubuntu z płyty DVD na komputerze z jednym twardym dyskiem. Instalator oznaczy go jako sda(x), a podłączony klucz USB jako sdb(x), co poznać będzie można po rozmiarze i obecnych na nich partycjach. Na dysku sdb tworzymy co najmniej jedną partycję Ext4, jako cel instalacji systemu, czyli punkt montowania katalogu głównego / wskazujemy partycję /dev/sdb1, natomiast jako miejsce instalacji GRUB-a wybieramy /dev/sdb.

Po uruchomieniu tak zainstalowanego systemu wszystkie dokonywane zmiany będą zapamiętywane. Można system aktualizować, można instalować nowe oprogramowanie i zapisywać swoje pliki.

3.2. Kopia klucza USB

Jeżeli dysponujemy już nośnikiem startowym USB, możemy łatwo go skopiować. Żeby operację przyśpieszyć, zwłaszcza jeśli chcemy wykonać kilka kopii, można na początku utworzyć obraz danych zawartych na pendrajwie.

3.2.1. W Linuksie

Posługujemy się poleceniem dd wydanym w katalogu domowym:

~$ sudo dd if=/dev/sdb of=obrazusb.img bs=1M

Ciąg /dev/sdb w powyższym poleceniu oznacza napęd źródłowy, obrazusb.img to dowolna nazwa pliku, do którego zapisujemy odczytaną zawartość.

Informacja

Linux oznacza wykryte napędy jako /dev/sd[a-z], a więc pierwszy dysk twardy oznaczony zostanie jako sda. Po podłączeniu klucza USB otrzyma on nazwę sdb. Kolejny podłączony napęd USB będzie dostępny jako sdc. Nazwę napędu USB możemy sprawdzić po wydaniu podanych niżej poleceń. Pierwsze z nich wyświetli w końcowych liniach ostatnio dodane napędy w postaci ciągu typu sdb:sdb1. Podobne wyniki powinno zwrócić polecenie drugie.

~$ mount | grep /dev/sd
~$ dmesg | grep /dev/sd

Po utworzeniu obrazu podłączamy napęd docelowy i dokładnie ustalamy jego oznaczenie, ponieważ wcześniejesze dane z napędu docelowego zostaną usunięte. Jeżeli napęd został zamontowany, czyli jego zawartość została automatycznie pokaza w menedżerze plików, musimy go odmontować za pomocą polecenia Odmontuj (nie mylić z Wysuń!). Następnie wydajemy polecenie:

~$ sudo dd if=obrazusb.img of=/dev/sdc bs=4M; sync

Możliwe jest również kopiowanie zawartości klucza USB od razu na drugi klucz bez tworzenia obrazu na dysku. Po podłączeniu obu pendrajwów i ustaleniu ich oznaczeń wydajemy polecenie:

~$ sudo dd if=/dev/sdb of=/dev/sdc bs=4M; sync
  • gdzie sdb to nazwa napędu źródłowego, a sdc to oznaczenie napędu docelowego.

3.2.2. W MS Widows

  • USB Image Tool – narzędzie do robienia obrazów dysków USB i nagrywania ich na inne pendrajwy.
../_images/usbimgtool.jpg
  • Image USB – świetny program do tworzenia obrazów napędów USB i nagrywania ich na wiele pendrajwów jednocześnie.
../_images/imageusb.jpg

Wskazówka

Narzędzia udostępniane w serwisie dobreprogramy.pl domyślnie ściągane są przy użyciu dodatkowej aplikacji ukrytej pod przycieskiem “Pobierz program”. Jest ona całkowicie zbędna, sugerujemy korzystanie z przycisku “Linki bezpośrednie” i wybór odpowiedniej wersji (32-/64-bitowej), jeżeli jest dostępna.

3.3. Linux-live USB – różne systemy

W trybie live mogą być również instalowane na pendrajwach różne dystrybucje Linuksa, np. Xubutnu 16.04 LTS czy Linux Mint 18, oparte na stabilnym wydaniu systemu Ubuntu. Do realizowania naszych scenariuszy wymagają doinstalowania części narzędzi i bibliotek. Wymienione systemy bardzo dobrze nadają się do zainstalowania jako system główny lub drugi na dysku twardym komputera. Można to zrobić za pomocą pendrajwów live. Aby wgrać system na pendrajwa:

  • Pobieramy wybrany obraz iso:
  • Pobieramy program Unetbootin.
  • Wpinamy pendrajwa o pojemności min. 4GB.
  • Po uruchomieniu programu Unetbootin zaznaczamy opcję “Obraz dysku”, klikamy przycisk ”...” i wskazujemy pobrany obraz. W polu “Przestrzeń używana do zachowania plików...” wpisujemy min. 512. W polu “Napęd:” wskazujemy pendrajwa i klikamy “OK”. Czekamy w zależności od wybranej dystrybucji i prędkości klucza USB od 5-25 minut.
../_images/unetbootin_win_free.jpg

Informacja

Jeżeli nagrywamy obraz Xubuntu lub Minta możemy na pendrajwie utworzyć dodatkową partycję typu Ext4 o dowolnej pojemności, ale obowiązkowej etykiecie “home-rw”. Zostanie ona wykorzystana jako miejsce montowania i zapisywania plików użytkownika. W takim wypadku pole “Przestrzeń używana do zachowania plików...” pozostawiamy puste!

Dodatkową partycję utworzysz przy użyciu programu gparted. Instalacja: sudo apt-get update && sudo apt-get install gparted. Niestety za pomocą standardowych narzędzi MS Windows nie utworzymy partycji Ext4. Ostateczny układ partycji powinien wyglądać tak jak na poniższym zrzucie:

../_images/sru_usb08.png

Licencja Creative Commons Materiały Python 101 udostępniane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa.

Utworzony:2020-04-01 o 19:13 w Sphinx 1.5.3
Autorzy:Patrz plik “Autorzy”