Słownik systemowy

terminal
to tekstowa powłoka, pozwalająca sterować pracą komputera za pomocą poleceń wpisywanych z klawiatury (lub wklejanych ze schowka). W systemach Linux często da się go uruchomić skrótem Win+T lub Ctrl+Alt+T. Jeśli skróty nie działają, szukamy w menu start. Skrót Ctrl+Shift+T pozwala otworzyć kolejną kartę terminala, w każdej karcie możemy robić coś innego.
JSON
JavaScript Object Notation – prosty tekstowy format wymiany danych oparty na podzbiorze języka JavaScript, obsługiwany przez większość języków programowania, szeroko stosowany w aplikacjach internetowych.
API
(ang. Application Programming Interfac) – interfejs programistyczny aplikacji, określa sposób, czyli zasady i reguły komunikacji między oprogramowaniem; w Pythonie za pomocą API uzyskuje się dostęp do określonych bibliotek, np. Pygame lub Matplotlib.

Licencja Creative Commons Materiały Python 101 udostępniane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa.

Utworzony:2022-05-22 o 19:52 w Sphinx 1.5.3
Autorzy:Patrz plik “Autorzy”