7.4. Słownik aplikacji internetowych

aplikacja
program komputerowy.
framework
zestaw komponentów i bibliotek wykorzystywany do budowy aplikacji, przykładem jest biblioteka Pythona Flask.
HTML
język znaczników wykorzystywany do formatowania dokumentów, zwłaszcza stron WWW.
CSS
język służący do opisu formy prezentacji stron WWW.
HTTP
protokół przesyłania dokumentów WWW. Więcej o HTTP »»»
GET
typ żądania HTTP, służący do pobierania zasobów z serwera WWW. Więcej o GET »»»
POST
typ żądania HTTP, służący do umieszczania zasobów na serwerze WWW. Więcej o POST »»»
Kod odpowiedzi HTTP
numeryczne oznaczenie stanu realizacji zapytania klienta, np. 200 (OK) lub 404 (Not Found). Więcej o kodach HTTP »»»
logowanie
proces autoryzacji i uwierzytelniania użytkownika w systemie.
ORM
(ang. Object-Relational Mapping) – mapowanie obiektowo-relacyjne, oprogramowanie odwzorowujące strukturę relacyjnej bazy danych na obiekty danego języka oprogramowania.
Peewee
prosty i mały system ORM, wspiera Pythona w wersji 2 i 3, obsługuje bazy SQLite3, MySQL, Posgresql.
SQLAlchemy
rozbudowany zestaw narzędzi i system ORM umożliwiający wykorzystanie wszystkich możliwości SQL-a, obsługuje bazy SQLite3, MySQL, Postgresql, Oracle, MS SQL Server i inne.
serwer deweloperski
testowy serwer www używany w czasie prac nad oprogramowaniem.
serwer WWW
serwer obsługujący protokół HTTP.
baza danych
program przeznaczony do przechowywania i przetwarzania danych.
szablon
wzorzec (nazywany czasem templatką) strony WWW wykorzystywany do renderowania widoków.
renderowanie szablonu
przetwarzanie szkieletowego kodu HTML oraz specjalnych tagów w celu uzyskania kompletnego kodu HTML strony zawierającego przekazane do szablonu dane.
URL
ustandaryzowany format adresowania zasobów w internecie (przykład).
MVC
(ang. Model-View-Controller) – Model-Widok-Kontroler, wzorzec projektowania aplikacji rozdzielający dane (model) od sposobu ich prezentacji (widok) i zarządzania ich przepływem (kontroler).
model
schemat opisujący strukturę danych w bazie, np. klasa definiująca tabele i relacje między nimi. Więcej o modelu bazy danych »»»
widok
we Flasku lub Django jest to funkcja lub klasa, która obsługuje żądania wysyłane przez użytkownika, przeprowadza operacje na danych i najczęściej zwraca je np. w formie strony WWW do przeglądarki.
kontroler
logika aplikacji, we Flasku lub Django mechanizm obsługujący zadania HTTP powiązane z określonymi adresami URL za pomocą widoków (funkcji lub klas).
sesja
w kontekście aplikacji wykorzystujących protokół HTTP sposób zapamiętywania po stronie serwera danych związanych z konkretnym użytkownikiem.
ciasteczka
(ang. cookies) zaszyfrowane dane tekstowe wysyłane przez serwer i zapamiętywane po stronie klienta, zawierają np. identyfikator sesji użytkownika.

Licencja Creative Commons Materiały Python 101 udostępniane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa.

Utworzony:2022-05-22 o 19:52 w Sphinx 1.5.3
Autorzy:Patrz plik “Autorzy”