1.4.3. Wydrukuj alfabet

ZADANIE: Wydrukuj alfabet w porządku naturalnym, a następnie odwróconym w formacie: “mała => duża litera”. W jednym wierszu trzeba wydrukować po pięć takich grup.

POJĘCIA: iteracja, pętla, kod ASCII, lista, inkrementacja, operatory arytmetyczne, logiczne, przypisania i zawierania.

Kod nr
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
#! /usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

print("Alfabet w porządku naturalnym:")
x = 0
for i in range(65, 91):
  litera = chr(i)
  x += 1
  tmp = litera + " => " + litera.lower()
  if i > 65 and x % 5 == 0:
    x = 0
    tmp += "\n"
  print(tmp, end=" ")

x = -1
print("\nAlfabet w porządku odwróconym:")
for i in range(122, 96, -1):
  litera = chr(i)
  x += 1
  if x == 5:
    x = 0
    print("\n", end=" ")
  print(litera.upper(), "=>", litera, end=" ")

Pętla for wykorzystuje zmienną iteracyjną i, która przybiera kolejne wartości zwracane przez funkcję range(). Parametry tej funkcji określają wartość początkową i końcową, przy czym wartość końcowa nie jest zwracana. Kod range(122,96,-1) generuje wartości malejące od 122 do 97(!) z krokiem -1. Sprawdź w interpreterze:

>>> list(range(0, 100))
>>> list(range(122,96,-1))

Operacje na znakach:

 • chr(kod_ascii) – zwraca znak odpowiadający podanemu kodowi ASCII;
 • lower() – zwraca napis zamieniony na małe litery;
 • upper() – zwraca napis zamieniony na duże litery;
 • + – operator łączenia (konkatenacji) naspisów.

Operatory arytmetyczne i logiczne:

 • x += 1 – dodanie do zmiennej x wartości po prawej stronie – 1;
 • % – dzielenie modulo, zwraca resztę z dzielenia;
 • == – operator porównania, nie mylić z operatorem przypisania (=);
 • and – operator logicznej koniunkcji, obydwa warunki muszą być prawdziwe.

Zob.: operatory dostępne w Pythonie.

1.4.3.1. Zadania

 • Uprość warunek w pierwszej pętli for drukującej alfabet w porządku naturalnym tak, aby nie używać operatora modulo.
 • Wydrukuj co n-tą grupę liter alfabetu, przy czym wartość n podaje użytkownik. Wskazówka: użyj opcjonalnego, trzeciego argumentu funkcji range().
 • Sprawdź działanie różnych operatorów Pythona w konsoli.

Licencja Creative Commons Materiały Python 101 udostępniane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa.

Utworzony:2022-05-22 o 19:52 w Sphinx 1.5.3
Autorzy:Patrz plik “Autorzy”