1.4.8. Szyfr Cezara

ZADANIE: Napisz program, który podany przez użytkownika ciąg znaków szyfruje przy użyciu szyfru Cezara i wyświetla zaszyfrowany tekst.

Kod nr
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
#! /usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

KLUCZ = 3


def szyfruj(txt):
  zaszyfrowny = ""
  for i in range(len(txt)):
    if ord(txt[i]) > 122 - KLUCZ:
      zaszyfrowny += chr(ord(txt[i]) + KLUCZ - 26)
    else:
      zaszyfrowny += chr(ord(txt[i]) + KLUCZ)
  return zaszyfrowny


def main(args):
  tekst = input("Podaj ciąg do zaszyfrowania:\n")
  print("Ciąg zaszyfrowany:\n", szyfruj(tekst))
  return 0


if __name__ == '__main__':
  import sys
  sys.exit(main(sys.argv))

W programie możemy wykorzystywać zmienne globalne, np. KLUCZ. def nazwa_funkcji(argumenty) – tak definiujemy funkcje, które mogą lub nie zwracać jakieś wartości. nazwa_funkcji(argumenty) – tak wywołujemy funkcje. Napisy są indeksowane (od 0), co daje dostęp do pojedynczych znaków. Funkcja len(str) zwraca długość napisu, wykorzystana jako argument funkcji range() pozwala iterować po znakach napisu. Operator += oznacza dodanie argumentu z prawej strony do wartości z lewej.

1.4.8.1. Zadania dodatkowe

 • Podany kod można uprościć, ponieważ napisy w Pythonie są sekwencjami. Zatem pętlę odczytującą kolejne znaki można zapisać jako for znak in tekst:, a wszystkie wystąpienia notacji indeksowej txt[i] zastąpić zmienną znak.
 • Napisz funkcję deszyfrującą deszyfruj(txt).
 • Dodaj do funkcji szyfruj() i deszyfruj() drugi parametr w postaci długości klucza podawanej przez użytkownika.
 • Dodaj poprawne szyfrowanie dużych liter, obsługę białych znaków i znaków interpunkcyjnych.

Przykład funkcji deszyfrującej:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
def deszyfruj(tekst):
  odszyfrowany = ""
  KLUCZM = KLUCZ % 26
  for znak in tekst:
    if (ord(tekst) - KLUCZM < 97):
      odszyfrowany += chr(ord(tekst) - KLUCZM + 26)
    else:
      odszyfrowany += chr(ord(tekst) - KLUCZM)
  return odszyfrowany

Licencja Creative Commons Materiały Python 101 udostępniane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa.

Utworzony:2022-05-22 o 19:52 w Sphinx 1.5.3
Autorzy:Patrz plik “Autorzy”