Scenariusze

Poniżej zamieszczamy propozycje scenariuszy zajęć wykorzystujących materiały zgromadzone w repozytorium “Python 101 – materiały Koduj z Klasą”.


Licencja Creative Commons Materiały Python 101 udostępniane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa.

Utworzony:2018-04-12 o 19:31 w Sphinx 1.5.3
Autorzy:Patrz plik “Autorzy”