Cele, materiały i metody

Mów mi Python! – czyli programowanie w języku Python w ramach projektu “Koduj z klasą” organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Szczegóły pod adresem: http://www.ceo.org.pl/pl/koduj.

Po co, czyli cele

Celem projektu jest zachęcanie nauczycieli i uczniów do programowania z wykorzystaniem języka Python. Przygotowane materiały prezentują zarówno zalety języka, jak i podstawowe pojęcia związane z tworzeniem programów i algorytmiką.

Ogólnym celem projektu jest propagowanie myślenia komputacyjnego, natomiast praktycznym rezultatem szkoleń ma być wyposażenie uczestników w minimum wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielne kodowanie w Pythonie.

Materiały szkoleniowe

 1. Podstawy Pythona

  • Toto Lotek – rozbudowany przykład wprowadzający podstawowe elementy języka, jak i programowania: zmienna, pobieranie i wyprowadzanie tekstu, proste typy danych, instrukcja warunkowa if, wyrażenie logiczne, pętla for, pętla while, break, continue, złożone typy danych, lista, zbiór, tupla, algorytm, poprawność algorytmu, obsługa wyjątków, funkcja, moduł.
  • Python kreśli (Matplotlib) – materiał prezentujący tworzenie wykresów oraz operacje matematyczne w Pythonie. Zagadnienia: listy, notacja wycinkowa, wyrażenia listowe, wizualizacja danych.
  • Python w przykładach – zestaw przykładów prezentujących praktyczne wykorzystanie wprowadzonych zagadnień
 2. Gra robotów (Robot Game, rgkit*)

  Przykład gry planszowej, w której zadaniem gracza-programisty jest tworzenie strategii walki robotów. Na podstawie przykładowych zasad działania robota oraz odpowiadającego im kodu, gracz “buduje” i testuje swojego robota. Zagadnienia: klasa, metoda, biblioteka, wyrażenia listowe, zbiory, listy, tuple, instrukcje warunkowe.

 3. Gry w Pythonie (Pygame)

  Przykłady multimedialne prezentujące tworzenie i manipulowanie prostymi obiektami graficznymi (Pong, Kółko i krzyżyk) oraz graficzną wizualizację struktur danych (Życie Conwaya).

  • Pong (wersja strukturalna i obiektowa)
  • Kółko i krzyżyk (wersja strukturalna i obiektowa)
  • Życie Conwaya (wersja strukturalna i obiektowa)
 1. Bazy danych w Pythonie

  Przykłady wykorzystania bazy danych na przykładzie SQLite3: model bazy, tabela, pole, rekord, klucz podstawowy, klucz obcy, relacje, połączenie z bazą, operacje CRUD (Create, Read, Update, Delete), podstawy języka SQL, kwerenda, system ORM, klasa, obiekt, właściwości.

  • Moduł SQL
  • Systemy ORM (Peewee i SQLAlchemy)
  • SQL v. ORM
 2. Aplikacje internetowe

  Przykłady zastosowania frameworków Flask i Django do tworzenia aplikacji działających w architekturze klient – serwer przy wykorzystaniu protokołu HTTP. Zagadnienia: żądania GET, POST, formularze, renderowanie widoków, szablony, tagi, treści dynamiczne i statyczne, arkusze stylów CSS

  • Quiz (Flask)
  • ToDo (Flask, SQLite)
  • Quiz ORM (Flask)
  • Czat (Django)

Oprogramowanie

 1. Interpreter Pythona w wersji 2.7.x.

 2. System operacyjny:

 1. Edytor kodu, np. *Geany*, *PyCharm*, *Sublime Text*, *Atom* (działają w obu systemach).
 2. Narzędzia dodatkowe: pip, virtualenv, git.
 3. Biblioteki i frameworki Pythona wykorzystywane w przykładach: Matplotlib, Pygame, Peewee, SQLAlchemy, Flask, Django, Rgkit, RobotGame-bots, Rgsimulator.

Uwaga

W ramach projektu przygotowano specjalną dystrybucję systemu Linux Live LxPupTahr przeznaczoną do instalacji na kluczach USB w trybie live. System zawiera wszystkie wymagane narzędzia i biblioteki Pythona, umożliwia realizację wszystkich scenariuszy oraz zapis plików tworzonych przez uczestników szkoleń.

Metody realizacji

Cechy języka Python przedstawiane są na przykładach, których realizacja może przyjąć różne formy w zależności od dostępnego czasu. Zasada ogólna jest prosta: im więcej mamy czasu, tym więcej metod aktywizujących (kodowanie, testowanie, ćwiczenia, konsola Pythona, konsola Django itp.); im mniej, tym więcej metod podających (pokaz, wyjaśnienia najważniejszych fragmentów kodu, kopiuj-wklej). W niektórych materiałach (np. Robot Game, gry w Pygame) po skopiowaniu i wklejeniu kodu warto stosować zasadę uruchom-zmodyfikuj-uruchom.

 1. Prezentacja, czyli uruchamianie gotowych przykładów wraz z omówieniem najważniejszych fragmentów kodu.
 2. Wspólne budowanie programów od podstaw: kodowanie w edytorze, wklejanie bardziej skomplikowanych fragmentów kodu.
 3. Ćwiczenia w interpreterze Pythona – niezbędne m. in. podczas wyjaśnianiu elementów języka oraz konstrukcji wykorzystywanych w przykładach.
 4. Ćwiczenia i zadania wykonywane samodzielnie przez uczestników.

Licencja Creative Commons Materiały Python 101 udostępniane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa.

Utworzony:2022-05-22 o 19:52 w Sphinx 1.5.3
Autorzy:Patrz plik “Autorzy”