Warsztaty 4 godz.

Mów mi Python! – czyli programowanie w języku Python w ramach projektu “Koduj z klasą” organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Szczegóły pod adresem: http://www.ceo.org.pl/pl/koduj.

Dla kogo, czyli co musi wiedzieć uczestnik

Dla każdego nauczyciela i ucznia, co oznacza, że materiał zawiera moduły o różnym stopniu trudności. Scenariusze zajęć oraz zakres przykładów można dostosować do poziomu uczestników.

Cele, treści i metody

Cele projektu, spis wszystkich materiałów oraz zalecane metody ich realizacji dostępne są w dokumencie Cele, materiały i metody . Umieszczono tam również listę oprogramowania wymaganego do realizacji wszystkich materiałów. Podstawą szkoleń jest wersja HTML . Wersje źródłowe dostępne są w repozytorium Python101 .

Materiał zajęć

Podstawy Pythona

Czas realizacji: 1 * 45 min.

Metody: kodowanie programu w edytorze od podstaw, wprowadzanie elementów języka w konsoli interpretera, ćwiczenia samodzielne w zależności od poziomu grupy.

Materiały i środki: Python 2.7.x, edytor kodu, terminal, zalecany system Linux Live LxPupTahr, wersja HTML scenariusza Mały Lotek, punkty 1.2.1 – 1.2.5, kod pełnego programu oraz ewentualne wersje pośrednie. Projektor, dostęp do internetu nie jest konieczny.

Realizacja:: Na początku zapoznajemy użytkowników ze środowiskiem i narzędziami, tj. menedżer plików, edytor i jego konfiguracja, terminal znakowy, konsola Pythona, uruchamianie skryptu w terminalu, uruchamianie z edytora.

Omawiamy założenia aplikacji Mały lotek: losowanie pojedynczej liczby i próba jej odgadnięcia przez użytkownika. Następnie rozpoczynamy wspólne kodowanie wg materiału.

Po ukończeniu pierwszej części można urządzić mini-konkurs: zgadnij wylosowaną liczbę.

Budując program można reżyserować podstawowe błędy składniowe i logiczne, aby uczestnicy nauczyli się je dostrzegać i usuwać. Np.: próba użycia liczby pobranej od użytkownika bez przekształcenia jej na typ całkowity, niewłaściwe wcięcia, brak inkrementacji zmiennej iteracyjnej (nieskończona pętla), itp. Uczymy dobrych praktyk programowania: przejrzystość kodu (odstępy) i komentarze.

Wykresy w Pythonie

Czas realizacji: 1 * 45 min.1

Metody: ćwiczenia w konsoli Pythona, wspólnie tworzenie i rozwijanie skryptów generujących wykresy, ćwiczenie samodzielne.

Materiały i środki: Python 2.7.x, biblioteka Matplotlib, edytor kodu, terminal, zalecany system Linux Live LxPupTahr, wersja HTML scenariusza Python kreśli. Projektor, dostęp do internetu nie jest konieczny.

Realizacja:: Zaczynamy od prostego przykładu w konsoli Pythona, z której cały czas korzystamy. Stopniowo kodujemy przykłady wykorzystując je do praktycznego (!) wprowadzenia wyrażeń listowych zastępujących pętle for. Pokazujemy również mechanizmy związane z indeksowaniem list, m. in. notację wycinkową (ang. slice). Nie ma potrzeby ani czasu na dokładne wyjaśnienia tych technik. Celem ich użycia jest zaprezentowanie jednej z zalet Pythona: zwięzłości. Jeżeli wystarczy czasu, zachęcamy do samodzielnego sporządzenia wykresu funkcji kwadratowej.

Gra robotów

Czas realizacji: 2 * 45 min.

Metody: omówienie zasad gry, pokaz rozgrywki między przykładowymi robotami, kodowanie klasy robota z wykorzystaniem “klocków” (gotowego kodu), uruchamianie kolejnych walk.

Materiały i środki: Python 2.7.x, biblioteka rgkit, przykładowe roboty z repozytorium robotgame-bots oraz skrypt rgsimulator, edytor kodu, terminal, zalecany system Linux Live LxPupTahr, wersja HTML scenariusza Gra robotów, końcowy kod przykładowego robota w wersji A i B, koniecznie (!) kody wersji pośrednich. Projektor, dostęp do internetu lub scenariusz offline w wersji HTML dla każdego uczestnika.

Realizacja:: Na początku omawiamy przygotowanie środowiska testowego, czyli użycie virtualenv, instalację biblioteki rgkit, rgbots i rgsimulator, polecenie rgrun. Uwaga: jeżeli korzystamy z LxPupTahr, w katalogu ~/robot mamy kompletne wirtualne środowisko pracy.

Podstawą jest zrozumienie reguł. Po wyjaśnieniu najważniejszych zasad gry, konstruujemy robota podstawowego w oparciu o materiał Klocki 1 . Kolejne implementowane zasady działania robota sprawdzamy w symulatorze, ucząc jednocześnie jego wykorzystania. W symulatorze reżyserujemy również przykładowe układy, wyjaśniając szczegółowe zasady rozgrywki. Później uruchomiamy “prawdziwe” walki, w tym z robotami open source (np. stupid26.py ).

Dalej rozwijamy strategię działania robota w oparciu o funkcje – Klocki 2A i/lub zbiory – Klocki 2B . W zależności od poziomu grupy można przećwiczyć wersje: tylko A, A + B, A + B równolegle z porównywaniem kodu. Uwaga: nie mamy czasu na wgłębianie się w szczegóły implementacji.

Wprowadzając kolejne zasady, wyjaśniamy odwołania do API biblioteki rg w dodawanych “klockach”. Kolejne wersje robota zapisujemy w osobnych plikach, aby można je było konfrontować ze sobą.

Zachęcamy uczestników do analizy kodu i zachowań robotów: co nam dało wprowadzenie danej zasady? jak można zmienić kolejność ich stosowania w kodzie? jak zachowują się roboty open source? jak można ulepszyć działanie robota?


Licencja Creative Commons Materiały Python 101 udostępniane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa.

Utworzony:2022-05-22 o 19:52 w Sphinx 1.5.3
Autorzy:Patrz plik “Autorzy”