1.5. Python w przykładach

Poznawanie Pythona zrealizujemy poprzez rozwiązywanie prostych zadań, które pozwolą zaprezentować elastyczność i łatwość tego języka. Nazwy kolejnych skryptów umieszczone są jako komentarz zawsze w czwartej linii kodu.

Bardzo przydatnym narzędziem podczas kodowania w Pythonie, o czym wspomniano we wstępie, jest konsola interpretera, którą uruchomimy wydając w terminalu polecenie python lub ipython. Można w niej testować i debugować wszystkie wyrażenia, warunki, polecenia itd., z których korzystamy w skryptach.


Licencja Creative Commons Materiały Python 101 udostępniane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa.

Utworzony:2017-06-19 o 06:04 w Sphinx 1.4.5
Autorzy:Patrz plik “Autorzy”