5.5. Interpreter Sqlite

Bazy SQLite przechowywane są w pojedynczych plikach, które łatwo archiwizować, przenosić czy badać, podglądając ich zawartość. Podstawowym narzędziem jest interpreter sqlite3 (sqlite3.exe w Windows).

Aby otworzyć bazę zapisaną w przykładowym pliku test.db wydajemy w terminalu polecenie:

~$ sqlite3 test.db

Później do dyspozycji mamy polecenia:

  • .databases – pokazuje aktualną bazę danych;
  • .schema – pokazuje schemat bazy danych, czyli polecenia SQL tworzące tabele i relacje;
  • .table – pokaże tabele w bazie;
  • .quit – wychodzimy z powłoki interpretera.

Możemy również wydawać komendy SQL-a operujące na bazie, np. kwerendy: SELECT * FROM klasa; – polecenia te zawsze kończymy średnikiem.

../_images/sqlite3.png

Informacja

Bardziej zaawansowanym narzędziem umożliwiającym kompleksową obsługę baz SQLite za pomocą interfejsu graficznego jest program sqlitestudio.


Licencja Creative Commons Materiały Python 101 udostępniane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa.

Utworzony:2022-05-22 o 19:52 w Sphinx 1.5.3
Autorzy:Patrz plik “Autorzy”