1. Podstawy Pythona

Python jest dynamicznie typowanym językiem interpretowanym (zob. język interpretowany) wysokiego poziomu. Cechuje się czytelnością i zwięzłością kodu. Stworzony został w latach 90. przez Guido van Rossuma, nazwa zaś pochodzi od tytułu serialu komediowego emitowanego w BBC pt. “Latający cyrk Monty Pythona”.

Według zestawień serwisu TIOBE Python jest w czołówce popularności języków programowania – 4 miejsce na koniec 2015 r.

W systemach opartych na Linuksie interpreter Pythona jest standardowo zainstalowany. W systemach Microsoft Windows należy go doinstalować. Interpreter Pythona może i powinien być używany w trybie interaktywnym do nauki i testowania kodu.

Funkcjonalność Pythona może być dowolnie rozszerzana dzięki licznym bibliotekom, które pozwalają tworzyć aplikacje matematyczne (Matplotlib), okienkowe (np. PyQt, PyGTK, wxPython), internetowe (Flask, Django) czy multimedialne i gry (Pygame).

Istnieją również kompleksowe projekty oparte na Pythonie wspomagające naukową analizę, obliczenia i przetwarzanie danych, np.: Anaconda, Enthought Deployment Manager czy Enthought Tool Suite.

1.7. Materiały

  1. Python (dokumentacja)
  2. Python 2 przewodnik (pl)

Licencja Creative Commons Materiały Python 101 udostępniane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa.

Utworzony:2022-05-22 o 19:52 w Sphinx 1.5.3
Autorzy:Patrz plik “Autorzy”