System i oprogramowanie

Nasze materiały zakładają wykorzystanie języka Python w większości w wersji 3.x, w dwóch przypadkach (Gra robotów i częściowo Minecraft Pi) wymagana jest wersja 2.x. Mogą być realizowane w dowolnym systemie operacyjnym, jednak proponujemy systemy Linux, w których Python 3.x i często 2.x są obecne domyślnie i nie ma problemów z instalacją dodatkowych narzędzi i bibliotek.

Do realizacji materiałów można również wykorzystać system Linux Live przeznaczony do instalacji na pendrajwach. Uruchamia się z napędu USB na większości komputerów i ma możliwość zapamiętywania zmian i naszej pracy.

Podczas realizacji scenariuszy wykorzystujących Pythona będziemy korzystać z różnych narzędzi:

  • pip – instalator pakietów Pythona, podstawowe narzędzie służące do zarządzania pakietami Pythona zgromadzonymi w repozytorium PyPI (Python Package Index);
  • git – konsolowy klient systemu wersjonowania kodu umożliwiający korzystanie z repozytoriów w serwisie Github;
  • sqlite3 – konsolowa powłoka dla baz SQLite3, umożliwia przeglądanie schematów tabel oraz zarządzanie bazą za pomocą języka SQL;
  • ipython i qtconsole – rozszerzone interaktywne konsole Pythona.

Na kolejnych stronach wyjaśniamy, jak je zainstalować i wykorzystywać w systemie operacyjnym.


Licencja Creative Commons Materiały Python 101 udostępniane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa.

Utworzony:2022-05-22 o 19:52 w Sphinx 1.5.3
Autorzy:Patrz plik “Autorzy”