Przygotowanie systemu Linux

Jeżeli nie masz zainstalowanego systemu Linux, możesz wykorzystać wersję Linux Live. Jeżeli masz Linuksa lub planujesz go zainstalować na dysku, czytaj dalej.

Dystrybucje

Najwygodniej pracować w systemie Linux zainstalowanym na dysku twardym, np. obok MS Windows. Polecamy systemy, na których przetestowaliśmy scenariusze:

Oparte na Debianie:

Oparte na Arch Linuksie:

Środowisko graficzne (zob. środowisko graficzne) dowolne, chociaż osobom przyzwyczajonym do tradycyjnego pulpitu proponujemy XFCE lub MATE.

Wskazówki dotyczące instalacji:

Interpreter

W Linuksach interpretery Pythona 2.x i 3.x zainstalowane są domyślnie. W systemach opartych na Debianie domyślną wersją Pythona jest 2.7, w systemach opartych na Arch Linuksie – 3.6. Uruchamiane są poleceniem python. W każdym systemie można uruchomić potrzebną wersję poleceniem python2 lub python3.

Narzędzia

Potrzebne narzędzia dodajemy przy użyciu systemowego menedżera pakietów (np. apt czy pacman) lub instalatora pakietów Pythona pip.

Informacja

Poniżej podano polecenia dla instalacji ogólnosystemowej (globalnej), co wymaga uprawnień administracyjnych.

W systemach opartych na Debianie wydajemy polecenia w terminalu:

~$ sudo apt update
~$ sudo apt install python3-pip python3-venv git sqlite3
~$ sudo pip3 install virtualenv

W systemach opartych na Arch Linuksie:

~$ sudo pacman -Syyu
~$ sudo pacman -S python-pip python-virtualenv git sqlite

Biblioteki

Wskazówka

W przypadku bibliotek warto rozważyć instalację w środowisku wirtualnym dostępną dla zwykłego użytkownika.

Jeżeli przeprowadzamy instalację ogólnosystemową i mamy uprawnienia administracyjne wydajemy polecenia w terminalu. Dla Debiana i pochodnych:

~$ sudo apt install  ipython3-qtconsole python3-tk python3-sip python3-pyqt5
~$ sudo pip3 install matplotlib
~$ sudo pip3 install pygame
~$ sudo pip3 install flask flask-wtf peewee sqlalchemy flask-sqlalchemy django

Dla Archa i pochodnych:

~$ sudo pacman -S ipython python-qtconsole python-pyqt5 tk
~$ sudo pacman -S python-matplotlib
~$ sudo pip install pygame
~$ sudo pip install flask flask-wtf peewee sqlalchemy flask-sqlalchemy django

Informacja

  • Nazwy pakietów w różnych dystrybucjach mogą się nieco różnić od podanych.
  • Systemy Debian i Arch Linux w domyślnej konfiguracji nie wykorzystują mechanizmu podnoszenia uprawnień sudo, wtedy polecenia instalacji należy wydawać z konta użytkownika root.

Licencja Creative Commons Materiały Python 101 udostępniane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa.

Utworzony:2020-04-01 o 19:13 w Sphinx 1.5.3
Autorzy:Patrz plik “Autorzy”