Przygotowanie systemu Linux

Jeżeli nie masz zainstalowanego systemu Linux, możesz wykorzystać wersję Linux Live. Jeżeli masz Linuksa lub planujesz go zainstalować na dysku, czytaj dalej.

Dystrybucje

Najwygodniej pracować w systemie Linux zainstalowanym na dysku twardym, np. obok albo zamiast MS Windows. Polecamy dystrybucje oparte na Debianie, na których przetestowaliśmy scenariusze:

Środowisko graficzne (zob. środowisko graficzne) dowolne.

Wskazówki dotyczące instalacji:

Interpreter, narzędzia i pakiety

W Linuksach interpreter Pythona 3.x zainstalowany jest domyślnie. Wymagane pakiety Pythona i/lub wersję Pythona 2.x, a także narzędzia dodatkowe w razie potrzeby instalujemy za pomocą systemowego menedżera pakietów apt. Pakiety można również instalować przy użyciu instalatora pakietów Pythona pip.

Informacja

Polecenie sudo oznacza, że do instalacji potrzebne są uprawnienia administracyjne, czyli w praktyce należy być zalogowanym na koncie użytkownika utworzonym podczas instalacji systemu.

 • Aktualizacja bazy oprogramowania i instalacja podstawowych narzędzi:

  ~$ sudo apt update
  ~$ sudo apt install python3-pip python3-venv git sqlite3
  
 • Ogólnosystemowa instalacja rozszerzonych powłok:

  ~$ sudo apt install python3-qtconsole python3-tk python3-sip python3-pyqt5
  
 • Ogólnosystemowa instalacja dodatkowych pakietów:

  ~$ sudo pip3 install matplotlib
  ~$ sudo pip3 install pygame
  ~$ sudo pip3 install flask flask-wtf peewee sqlalchemy flask-sqlalchemy django
  

Wskazówka

Zamiast ogólnosystemowej instalacji rozszerzonych powłok i pakietów zalecamy instalację w środowisku wirtualnym dostępną dla zwykłego użytkownika.

Informacja

 • Nazwy pakietów w różnych dystrybucjach mogą się nieco różnić od podanych.
 • System Debian w domyślnej konfiguracji nie wykorzystuje mechanizmu podnoszenia uprawnień sudo, wtedy polecenia instalacji należy wydawać z konta użytkownika root.

Licencja Creative Commons Materiały Python 101 udostępniane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa.

Utworzony:2022-05-22 o 19:52 w Sphinx 1.5.3
Autorzy:Patrz plik “Autorzy”