Przygotowanie systemu Windows

Interpreter Pythona

Informacja

Przed rozpoczęciem instalacji Pythona zaktualizuj sytem.

Na stronie Python Releases for Windows klikamy link Last Python 3 Release - ... i pobieramy instalator Windows executable installer w wersji x86-64 (64-bitowej).

../_images/python00.jpg

Wskazówka

Podczas instalacji zaznaczamy opcję “Add Python.exe to Path” i wybieramy “Customize installation”.

../_images/python01.jpg
../_images/python02.jpg

Na końcu instalacji można aktywować opcję “Disable path length limit”.

../_images/python03.jpg

Podczas pierwszego uruchomienia możemy zobaczyć komunikat zapory systemowej. Zezwalamy na dostęp wybierając sieci prywatne:

../_images/python04.jpg

Narzędzia

Git

Podstawowego klienta w wersji 64-bitowej pobieramy ze strony Downloading Git i instalujemy, zaznaczając wszystkie opcje.

Alternatywna metoda instalacji, jak również zasady pracy z repozytoriami omówione zostały w osobnym dokumencie. Gorąco zachęcamy do jego przejrzenia.

Rozszerzona konsola

W wierszu poleceń wydajemy następujące polecenia:

pip install ipython qtconsole pyqt5

SQLite3

Ze strony SQLite Download Page, z sekcji Precompiled Binaries for Windows ściągamy powłokę dla 64-bitowej wersji Windows. Przykładowe archiwum sqlite-dll-win64-x64-3380500.zip należy rozpakować, najlepiej do katalogu systemowego (C:\Windows\System32), żeby był dostępny z każdej lokalizacji.

Biblioteki

Wskazówka

W przypadku bibliotek warto rozważyć instalację w środowisku wirtualnym dostępną dla zwykłego użytkownika.

PyQt

Qtconsole wymaga bibliotek PyQt. W 64-bitowej wersji Windowsa w wierszu poleceń wydajemy polecenie:

pip install python-qt5

PyGame

Jest to moduł wymagany m.in. przez scenariusze gier. W przypadku Windows 32-bitowego ze strony PyGame pobieramy plik pygame-1.9.1.win32-py2.7.msi i instalujemy:

../_images/pygame_windows01.jpg

W przypadku wersji 64-bitowej wchodzimy na stronę http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs i pobieramy pakiet pygame‑1.9.3‑cp36‑cp36m‑win_amd64.whl (dla Pythona 3.6). Następnie otwieramy terminal w katalogu z zapisanym pakietem i wydajemy polecenie:

pip install pygame-1.9.2b1-cp27-cp27m-win_amd64.whl

Matplotlib

Wejdź na stronę http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs i pobierz pakiety numpy oraz matplotlib w formacie whl dostosowane do wersji Pythona i Windows. Np. jeżeli mamy Pythona 3.6.x i Windows 64-bit, pobierzemy: numpy‑1.13.1+mkl‑cp36‑cp36m‑win_amd64.whl i matplotlib‑2.0.2‑cp36‑cp36m‑win_amd64.whl. Następnie otwieramy terminal w katalogu z pobranymi pakietami i instalujemy:

pip install numpy‑1.13.1+mkl‑cp36‑cp36m‑win_amd64.whl
pip matplotlib‑2.0.2‑cp36‑cp36m‑win_amd64.whl
../_images/win_matplotlib.jpg

Informacja

Oficjalne kompilacje matplotlib dla Windows dostępne są w serwisie Sourceforge matplotlib.

Frameworki WWW

Instalacja bibliotek wymaganych do scenariuszy Aplikacje WWW:

pip install flask flask-wtf peewee sqlalchemy flask-sqlalchemy django

Brak Pythona?

Jeżeli nie możemy wywołać interpretera lub instalatora pip w wierszu poleceń, oznacza to zazwyczaj, że zapomnieliśmy zaznaczyć opcji “Add Python.exe to Path” podczas instalacji interpretera. Najprościej zainstalować go jeszcze raz z zaznaczoną opcją.

Można też samemu rozszerzyć zmienną systemową PATH swojego użytkownika o ścieżkę do python.exe. Najwygodniej wykorzystać konsolę PowerShell:

[Environment]::SetEnvironmentVariable("Path", "$env:Path;C:\Python36\;C:\Python36\Scripts\", "User")

Ewentualnie, jeśli posiadamy uprawnienia administracyjne, możemy zmienić zmienną PATH wszystkim użytkownikom:

$CurrentPath=[Environment]::GetEnvironmentVariable("Path", "Machine")
[Environment]::SetEnvironmentVariable("Path", "$CurrentPath;C:\Python36\;C:\Python36\Scripts\", "Machine")

Jeżeli nie mamy dostępu do konsoli PowerShell, w oknie “Uruchamianie” (WIN+R) wpisujemy polecenie wywołujące okno “Zmienne środowiskowe” – można je również uruchomić z okna właściwości komputera:

rundll32 sysdm.cpl,EditEnvironmentVariables
../_images/winpath01.jpg
../_images/winpath02.jpg

Następnie klikamy przycisk “Nowa” i dopisujemy ścieżkę do katalogu z Pythonem, np.: PATH=%PATH%;C:\Python36\;C:\Python36\Scripts\; w przypadku zmiennej systemowej klikamy “Edytuj”, a ścieżki C:\Python36\;C:\Python36\Scripts\ dopisujemy po średniku. Dla pojedynczej sesji (do momentu przelogowania się) możemy użyć polecenia w konsoli tekstowej:

set PATH=%PATH%;c:\Python36\;c:\Python36\Scripts\

Ostrzeżenie

W powyższych przykładach założono, że Python zainstalowany został w katalogu C:Python36, co nie jest opcją domyślną.


Licencja Creative Commons Materiały Python 101 udostępniane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa.

Utworzony:2022-05-22 o 19:52 w Sphinx 1.5.3
Autorzy:Patrz plik “Autorzy”