5. Bazy danych w Pythonie

Tworzenie i zarządzanie bazami danymi za pomocą Pythona z wykorzystaniem wbudowanego modułu sqlite3 DB-API, a także zewnętrznych bibliotek ORM: Peewee oraz SQLAlchemy.

Poniższe przykłady wykorzystywać będą prostą, wydajną, stosowaną zarówno w prostych, jak i zaawansowanych projektach, bazę danych SQLite3. Gdy zajdzie potrzeba, można je jednak wyorzystać w pracy z innymi bazami, takimi jak np. MySQL, MariaDB czy PostgresSQL.

Do testowania baz danych SQLite można wykorzystać przygotowane przez jej twórców konsolowe narzędzie sqlite3. Zobacz, jak je zainstalować w systemie Linux lub Windows.

5.7. Materiały

  1. Moduł sqlite3 Pythona
  2. Baza SQLite3
  3. Język SQL
  4. Peewee (ang.)
  5. Tutorial Peewee (ang.)
  6. SQLAlchemy ORM Tutorial (ang.)
  7. Tutorial SQLAlchemy (ang.)

Licencja Creative Commons Materiały Python 101 udostępniane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa.

Utworzony:2022-05-22 o 19:52 w Sphinx 1.5.3
Autorzy:Patrz plik “Autorzy”