7. Aplikacje WWW (Flask)

Python znakomicie nadaje się do tworzenia aplikacji internetowych dzięki takim rozszerzeniom jak micro-framework Flask. Upraszcza on projektowanie zapewniając przejrzysty schemat łączenia adresów URL, żródła danych, widoków i szablonów. Domyślnie dostajemy również deweloperski serwer WWW, nie musimy instalować żadnych dodatkowych narzędzi typu LAMP (WAMP).

Zobacz, jak zainstalować wymagane biblioteki w systemie Linux lub Windows.

7.5. Materiały

  1. Python
  2. Flask
  3. SQLite
  4. Peewee
  5. SQLAlchemy

Licencja Creative Commons Materiały Python 101 udostępniane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa.

Utworzony:2022-05-22 o 19:52 w Sphinx 1.5.3
Autorzy:Patrz plik “Autorzy”