6. Aplikacje okienkowe Qt5

PyQt to zbiór bibliotek Pythona tworzonych przez Riverbank Computing umożliwiających szybkie projektowanie interfejsów aplikacji okienkowych opartych o międzyplatformowy framework Qt (zob. również oficjalną stronę Qt Company) dostępny w wersji Open Source na licencji GNU LGPL . Działa na wielu platformach i systemach operacyjnych.

Nasze scenariusze przygotowane zostały z wykorzystaniem Pythona 3 i bilioteki PyQt5.

Instalacja

W systemach Linux opartych na Debianie ((X)Ubuntu, Linux Mint itp.) lub na Arch Linuksie (Manjaro itp.):

~$ sudo apt-get install python3-pyqt5 python3-sip
~# pacman -S python-pyqt5 python-sip

W środowisku Windows 64-bitowym(!) (w systemach Linux również) najnowszą wersję zainstalujemy zgodnie z instrukcjami Riverbank za pomocą menedżera pakietów:

~$ pip3 install PyQt5 SIP

Informacja

Aplikacje okienkowe w Pythonie można tworzyć z wykorzystaniem innych rozwiązań, takich jak:


Licencja Creative Commons Materiały Python 101 udostępniane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa.

Utworzony:2022-05-22 o 19:52 w Sphinx 1.5.3
Autorzy:Patrz plik “Autorzy”