Szkolenia Python 101

Niniejsze materiały to poprawiona i uzupełnionan dokumentacja do szkoleń z języka Python realizowanych w ramach projektu Koduj z Klasą prowadzonych przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej w latach 2014-2017.

Początkowe materiały zakładały wykorzystanie języka Python w wersji 2. W wersji obecnej wszędzie, gdzie to możliwe, używamy Pythona 3.

Przygotowanie do szkoleń

Jeżeli na szkoleniach chcesz wykorzystywać swój komputer, musisz go przygotować.

Dodatkowe informacje

Autorzy

  • Robert Bednarz: “System i oprogramowanie”, “Podstawy Pythona”, “Matplotlib”, “Gra robotów”, “Gry w Pythonie” (wersje strukturalne), “Bazy danych w Pythonie”, “Aplikacje okienkowe Qt5”, “Aplikacje WWW (Flask)”, “Aplikacje WWW (Django)”, “Minecraft Pi”, “Scenariusze”
  • Dorota Rybicka (“Wprowadzenie do języka Python”)
  • Adam Jurkiewicz (“IDE - edytory kodu”)
  • Grzegorz Wilczek (“Wprowadzenie do języka Python”)
  • Janusz Skonieczny: “System i oprogramowanie”, “Przygotowanie katalogu projektu”, “Gry w Pythonie” (wersje obiektowe), “Git – wersjonowanie kodów źródłowych”
  • Paweł Świeczka: “Scenariusze”
  • Rafał Brzychcy, Tomasz Nowacki, Łukasz Zarzecki – pomysłodawcy i autorzy wyjściowych wersji materiałów: “Wprowadzenia do języka Python”, “Gry w Pythonie” (wersja strukturalna), aplikacji internetowych: Quiz, ToDo, Chatter.

Indices and tables


Licencja Creative Commons Materiały Python 101 udostępniane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa.

Utworzony:2022-05-22 o 19:52 w Sphinx 1.5.3
Autorzy:Patrz plik “Autorzy”