3.1. Środowisko testowe

Do budowania i testowania robotów używamy pakietu rgkit. Działa on pod Pythonem 2 i 3, ale symulator, który jest nieocenionym narzędziem testowania robotów, działa tylko w Pythonie 2. W Linuksie interpreter jest zainstalowany domyślnie. W MS Windows ze strony Python Releases pobieramy instalator Windows x86-64 MSI installer (wersja 64-bitowa) lub Windows x86 MSI installer (wersja 32-bitowa). Podczas instalacji zaznaczamy opcję “Add python.exe to path”.

../_images/python27_01.jpg
../_images/python27_02.jpg

Środowisko deweloperskie przygotujemy w katalogu robot.

Informacja

W polecanych przez nas dystrybucjach Linux Live środowisko testowe jest już przygotowane.

W terminalu wydajemy polecenia:

~$ mkdir robot; cd robot
~robot$ virtualenv -p python2.7 env
~robot$ source env/bin/activate
(env):~/robot$ pip install rgkit

Informacja

W systemie Windows:

  • po instalacji Pythona 2, trzeba doinstalować narzędzie do tworzenia wirtualnego środowiska poleceniem w terminalu: pip2 install virtualenv,
  • polecenie aktywujące środowisko wirtualne będzie miało postać env\Scripts\activate.bat.

Dodatkowo instalujemy pakiet zawierający roboty open source, następnie symulator ułatwiający testowanie, a na koniec tworzymy skrót do jego uruchamiania:

(env):~/robot$ git clone https://github.com/mpeterv/robotgame-bots bots
(env):~/robot$ git clone https://github.com/mpeterv/rgsimulator.git
(env):~/robot$ ln -s rgsimulator/rgsimulator.py symuluj

Po wykonaniu wszystkich powyższych poleceń i komendy ls -l powinniśmy zobaczyć:

../_images/rgkit_env.png
../_images/rgkit_windows.jpg

Kolejne wersje robota proponujemy zapisywać w plikach robot01.py, robot02.py itd. Będziemy mogli je uruchamiać lub testować za pomocą poleceń:

(env)~/robot$ rgrun robot01.py robot02.py
(env)~/robot$ rgrun bots/stupid26.py robot01.py
(env)~/robot$ python ./symuluj robot01.py
(env)~/robot$ python ./symuluj robot01.py robot02.py

3.1.1. Obsługa symulatora

  • Klawisz F: utworzenie robota-przyjaciela w zaznaczonym polu.
  • Klawisz E: utworzenie robota-wroga w zaznaczonym polu.
  • Klawisze Delete or Backspace: usunięcie robota z zaznaczonego pola.
  • Klawisz H: zmiana punktów HP robota.
  • Klawisz C: wyczyszczenie planszy gry.
  • Klawisz Spacja: pokazuje planowane ruchy robotów.
  • Klawisz Enter: uruchomienie rundy.
  • Klawisz G: tworzy i usuwa roboty w punktach wejścia (ang. spawn locations), “generowanie robotów”.

Uwaga

Opisana instalacja zakłada użycie środowiska wirtualnego tworzonego przez polecenie virtualenv. Przed uruchomieniem rozgrywki lub symulacji trzeba pamiętać o wydaniu w katalogu robot polecenia source env/bin/activate (Linux) lub env\\Scripts\\activate.bat (Windows). Poleceniem deactivate opuszczamy środowisko wirtualne.


Licencja Creative Commons Materiały Python 101 udostępniane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa.

Utworzony:2020-04-01 o 19:13 w Sphinx 1.5.3
Autorzy:Patrz plik “Autorzy”