3.6. RG – dokumentacja

RobotGame to gra, w której walczą ze sobą programy – boty. Poniżej nieautoryzowane tłumaczenie oryginalnej dokumentacji oraz materiałów dodatkowych:

Informacja

Niniejsza dokumentacja jest nieautoryzowanym tłumaczeniem oficjalnej dokumentacji dostępnej na stronie RobotGame oraz materiałów dodatkowych dostępnych na stronie robotgame robots and scripts.


Licencja Creative Commons Materiały Python 101 udostępniane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa.

Utworzony:2022-05-22 o 19:52 w Sphinx 1.5.3
Autorzy:Patrz plik “Autorzy”