3.6.1. Zasady gry

W Grze robotów piszesz programy kierujące walczącymi dla Ciebie robotami. Planszą gry jest siatka o wymiarach 19x19 pól. Celem gry jest umieszczenie na niej jak największej ilości robotów w ciągu 100 rund rozgrywki.

../../_images/rules1.png

Czarne kwadraty to pola, na które nie ma wstępu. Wyznaczają kolistą arenę dla walk robotów.

Zielone kwadraty oznaczają punkty wejścia do gry. Co 10 rund po 5 robotów każdego gracza rozpoczyna walkę w losowych punktach wejścia (ang. spawn points). Roboty z poprzednich tur pozostające w tych punktach giną.

Każdy robot rozpoczyna grę z 50 punktami HP (ang. health points).

Roboty mogą działać (przemieszczać się, atakować itd.) na przyległych kwdratach w pionie (góra, dół) i w poziomie (lewo, prawo).

../../_images/rules2.png

W każdej rundzie możliwe są następujące działania robota:

  • Ruch na przyległy kwadrat. Jeżeli znajduje się tam już robot lub inny robot próbuje zająć to samo miejsce, obydwa tracą 5 punktów HP z powodu kolizji, a ruch(y) nie dochodzi(ą) do skutku. Jeżeli jednak robot chce przejść na pole zajęte przez innego, a ten drugi opuszcza zajmowane pole, ruch jest udany.

    Minimum cztery roboty w kwadracie, przemieszczające się zgodnie ze wskazówkami zegara, będą mogły się poruszać, podobnie dowolna ilość robotów w kole. (Roboty nie mogą bezpośrednio zamieniać się miejscami!)

  • Atak na przyległy kwadrat. Jeżeli w atakowanym kwadracie znajdzie się robot pod koniec rundy, np. robot pozostał w miejscu lub przeszedł na nie, robot ten traci od 8 do 10 punktów HP w następstwie uszkodzeń.

  • Samobójstwo – robot ginie pod koniec rundy, zabierając 15 punktów HP wszystkim robotom w sąsiedztwie.

  • Obrona – robot pozostaje w miejscu, tracąc połowę punktów HP wskutek ataku lub samobójstwa, nie odnosi uszkodzeń z powodu kolizji.

W grze nie można uszkodzić własnych robotów. Kolizje, ataki i samobójstwa wyrządzają szkody tylko przeciwnikom.

Wygrawa gracz, który po 100 rundach ma największą liczbę robotów na planszy.

Zadaniem gracza jest zakodowanie sztucznej inteligencji (ang. AI – artificial itelligance), dla wszystkie swoich robotów. Aby wygrać, roboty gracza muszą ze sobą współpracować, np. żeby otoczyć przeciwnika.

Informacja

Niniejsza dokumentacja jest nieautoryzowanym tłumaczeniem oficjalnej dokumentacji dostępnej na stonie RobotGame.


Licencja Creative Commons Materiały Python 101 udostępniane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa.

Utworzony:2022-05-22 o 19:52 w Sphinx 1.5.3
Autorzy:Patrz plik “Autorzy”