1.4.1. Mów mi Python!

ZADANIE: Pobierz od użytkownika imię, wiek i powitaj go komunikatem: “Mów mi Python, mam x lat. Witaj w moim świecie imie. Jesteś starszy(młodszy) ode mnie.”

POJĘCIA: zmienna, wartość, wyrażenie, wejście i wyjście danych, instrukcja warunkowa, komentarz.

Kod nr
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
#! /usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

# deklarujemy i inicjalizujemy zmienne
aktRok = 2014
pythonRok = 1989
# obliczamy wiek Pythona
wiekPythona = aktRok - pythonRok

# pobieramy dane
imie = input('Jak się nazywasz? ')
wiek = int(input('Ile masz lat? '))

# wyświetlamy komunikaty
print("Witaj", imie)
print("Mów mi Python, mam", wiekPythona, "lat.")

# instrukcja warunkowa
if wiek > wiekPythona:
    print('Jesteś starszy ode mnie.')
else:
    print('Jesteś młodszy ode mnie.')

Deklaracja zmiennej w Pythonie nie jest wymagana, wystarczy podanej nazwie przypisać jakąś wartość za pomocą operatora przypisania “=”. Zmiennym często przypisujemy wartości za pomocą wyrażeń, czyli działań arytmetycznych lub logicznych.

Informacja

Niekiedy mówi się, że w Pythonie zmiennych nie ma, są natomiast wartości określonego typu.

Wejście i wyjście danych:

  • input() zwraca pobrane z klawiatury znaki jako napis, czyli typ string.
  • print() drukuje podane argumenty oddzielone przecinkami.

Napisy ujmujemy w cudzysłowy podwójne lub pojedyncze.

Instrukcja if wyrażenie (jeżeli) steruje warunkowym wykonaniem kodu. Jeżeli podane wyrażenie jest prawdziwe (przyjmuje wartość True), wykonywana jest pierwsza instrukcja, w przeciwnym wypadku (else), kiedy wyrażenie jest fałszywe (wartość False), wykonywana jest instrukcja druga. Części instrukcji warunkowej kończymy dwukropkiem.

Charakterystyczną cechą Pythona jest używanie wcięć do zaznaczania bloków kodu. Standardem są 4 spacje. Komentarze wprowadzamy po znaku #.

Funkcja int() umożliwia konwersję napisu na liczbę całkowitą, czyli typ integer.

1.4.1.1. Zadania

Zmień program tak, aby zmienna aktRok (aktualny rok) była podawana przez użytkownika na początku programu.


Licencja Creative Commons Materiały Python 101 udostępniane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa.

Utworzony:2022-05-22 o 19:52 w Sphinx 1.5.3
Autorzy:Patrz plik “Autorzy”